Potentsiaalne klient esitab hinnapäringu kodulehel või e-posti teel milles märgitakse:

  • Dokumentide arv;
  • Töötajate arv;
  • Põhivara objektide kogus;
  • Finantsalased konsultatsioonid;
  • Muud kokkulepped.

Kliendil enne lepingu sõlmimist  on võimalik valida kahe variandi vahel:

  • Kokkulepitud kindel kuutasu, mis sisaldab nõustamist, kogu raamatupidamist, majandusaruande koostamist. Kuutasu suurus sõltub töömahust ja tööle kuluvast ajast.
  • Hinna kujunemisel võetakse aluseks raamatupidamisprogrammi päevaraamatu kannete arv.