Peale lepingu allkirjastamist lepitakse kokku dokumentide üleandmise korrast ja tähtajast selleks, et teenuse osutamiseks jätkuks piisavalt aega maksu ja muude aruannete koostamiseks ja nende õigeaegseks esitamiseks Maksuametile ning teistele riigiasutustele.