• Ettevõtte asutamine, muudatuste vormistamine Äriregistris.
  • Raamatupidamisarvestuse sisseseadmine.
  • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine.
  • Maksuseaduste ja maksude arvutamise korra tutvustamine.